Polsko-Rosyjska Komisja Mieszana: Ustalono kontyngent zezwoleń na 2019 r.

 In Komunikaty

W dniach 11-12 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych, podczas której uzgodniono wstępny kontyngent zezwoleń na 2019 rok.

Polscy przewoźnicy otrzymają łącznie 210 tys. zezwoleń, z czego 146 tys. zezwoleń na przewozy dwustronne/tranzytowe i 64 tys. zezwoleń do/z krajów trzecich.

Dodatkowo zwiększono wysokość kontyngentu zezwoleń na 2018 rok odpowiednio o 6 100 zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich dla strony polskiej oraz 9 100 zezwoleń na przewozy dwustronne/tranzytowe dla strony rosyjskiej, z możliwością ich wykorzystania do 31 marca 2019 roku.

W posiedzeniu Komisji wzięli udział przedstawiciele ZMPD.
Opr. ZMPD/DT/ACH
źródło: https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=6466